پکیج بوتان PERLA pro 32

محصول جدید

توضیحات محصول

پکیج بوتان PERLA pro 32rsi

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲285 مترمربع

آب گرم فوری، دائم و فراوان
مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی

تولیدکننده

محصولات مشابه

نظرات