پکیج لورچ مدل آدنا 24Kw

محصول جدید

راندمان  %93.5

- دو مبدله

- فن دار

- بدون نوسان دمای آب

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

نظرات