تازه ترین شرایط نصب آبگرمکن بوتان 2019

 تازه ترین شرایط نصب آبگرمکن بوتان 2019

ضوابط نصب آبگرمکن دیواری بوتان دیواری

امروزه بدیل استفاده گسترده از لوازم گازسوز بخصوص آبگرمکن دیواری بوتان های دیواری، توجه به نکات ایمنی و حفاظتی این دستگاه ها امری اجتناب ناپذیر می نمایاند. به همین منظور نکات مختصری دراین باره تهیه نموده ام که شما را به خواندن آنها دعوت می کنم.
1-   فضای لازم مفید برای نصب آبگرمکن دیواری بوتان ( حجم )   B4108 9متر و بقیه آبگرمکن دیواری بوتان ها ( مدلB3115 و.... )  حداقل 12متر خواهد بود، مشروط به اینکه حجم اشغال شده توسط اشیا موجود در محل ( یخچال  کابینت  کمد  اجاق گاز و غیره )  بیش از2متر مکعب نباشد.
 2-  محل نصب دارای دریچه باشد که امکان تهویه را فراهم سازد.
3-   حتی المقدور از تهویه مناسب برخوردار باشد که برای عملکرد بهتر دستگاه اکسیژن کافی به آن برسد.
  4- تهویه مناسب طبیعی برای اتاق دارای درب و پنجره بنا به شرایط مکان نصب آبگرمکن دیواری بوتان در ساختمان به طوری که زیر درب ها و پنجره ها ، جا برای عبور هوا پیش بینی شده باشد و تهویه اجباری با فن قوی یا ضعیف ( کوچک یا بزرگ  )  که در آشپزخانه اغلب منازل وجود دارد.
  5- محل نصب دارای پنجره و هواکش مناسب جهت تامین هوای احتراق و احیانا تخلیه دود و گاز در مواقع بروز خطر باشد.
 6- نصب آبگرمکن دیواری بوتان در فضای غیر قابل تهویه اکیدا ممنوع  است.
 7- برای نصب در موارد خاص باید با واحد خدمات مشتریان بوتان 02151011  هماهنگ شود.
8-   مکان نصب آبگرمکن دیواری بوتان متروکه نباشد که فاقد هوای کافی است و بطورکلی در محلهای بسته ای که اکسیژن کافی در آن مکان وجود نداردآبگرمکن دیواری بوتان نصب نگردد.
9-   نصب آبگرمکن دیواری بوتان در حما م اکیدا  ممنوع است  ( بدلیل وجود بخارآب، کمبود اکسیژن و احتمال بروز گاز گرفتگی (
  10- نصب آبگرمکن دیواری بوتان در زیرزمین که اکسیژن کافی ندارد بدلیل نرسیدن اکسیژن اکیدا ممنوعاست.
  11- نصب آبگرمکن دیواری بوتان در اتاق های کوچک اکیدا  ممنوعاست. بدلیل کمبود اکسیژن کافی و حجم کم محل نصب.
12-   نصب آبگرمکن دیواری بوتان در رختکن اکیدا ممنوعاست. بدلیل خطرآتش سوزی و کمبود جا و اکسیژن.
13-   نصب آبگرمکن دیواری بوتان در توالت و دستشویی اکیدا ممنوع است.  بدلیل کمبود فضا و کمبود اکسیژن
  14- نصب آبگرمکن دیواری بوتان در اتاق های خواب ممنوع است. ( بدلیل نبود جریان هوا )
  15- نصب آبگرمکن دیواری بوتان در انباری هایی که فضای لازم را نداشته و اکسیژن دستگاه تامین نمیشود ممنوع میباشد.
16-   آبگرمکن دیواری بوتان دور از دسترس کودکان نصب شود، بدلیل کنجکاوی و دستکاری کودکان...
  17- نصب آبگرمکن دیواری بوتان در انبارهای متروکه اکیداممنوع است ، بدلیل فرسودگی مصالح انبار و وجود مواد قابل اشتغا ل..
18-   نصب آبکرمکن در آشپزخانه ای که درب حمام و رختکن به آنجا باز میشود ممنوع است، مگر مواردی که حجم و فضای لازم ( حداقل30مترمکعب ) با تهویه مناسب  ( پنجره یا دودکش طبیعی و اجباری ) و دودکش مجزا وجود داشته باشد.
  19- نصب آبگرمکن دیواری بوتان در آشپزخانه ای که درب رختکن به آنجا باز می شود ممنوع است مگر در مواردی که آشپزخانه   OPEN ( باز ) بوده فضای لازم حداقل 30 متر مکعب با تهویه مناسب دارای روشنایی و پنجره یا هواکش طبیعی و اجباری وجود داشته باشد.
20-   اگر منزلی آشپزخا نه یا محل مناسبی برای نصب آبگرمکن دیواری بوتان نداشته باشد. بایستی جایگاه مخصوص سرپوشیده یا حجم مناسب و شرایط ایده آل را فراهم نموده سپس آبگرمکن دیواری بوتان نصب شود. ( آب - گاز- تهویه و غیره )
  21- از یک آبگرمکن دیواری بوتان برای2 طبقه یا 2 واحد مسکونی استفاده نگردد.
  22- آبگرمکن دیواری بوتان برای مصرف یک طبقه و یک واحد مسکونی که همه شیرهای آبگرم در اختیار مشتری باشد نصب گردد.
23-   محل نصب باید در ارتفاعی نزدیک به دریچه دودکش باشد، بطوریکه طول قسمت عمودی تا کلاهک تعدیل 250میلیمتر باشد.
24-   محل نصب جایی باشد که پیلوت آبگرمکن دیواری بوتان به راحتی قابل رویت باشد.
  25- ارتفاع نصب آبگرمکن دیواری بوتان از کف تمام شده 120 الی 140 سانتیمتر و فاصله افقی از وسایل گرما را از جمله وسایل گازسوز و نفت سوز حداقل 40 سانتیمتر باشد.
26-   محل نصب آبگرمکن دیواری بوتان ، باید صاف و محکم و از مصالح مرغوب و استاندارد و تراز باشد تا باعث سرنگونی دستگاه نشده و از عملکرد صحیح دستگاه نکاهد.
27-   بهنگام سوراخکاری و نصب رول پلاک مشکل وجود نداشته باشد و دیوار وزن دستگاه را تحمل نمایید.
28-   حداقل فاصله آبگرمکن دیواری بوتان از دیوار مقابل یک متر باشد ( برای جابه جایی رویه )
  29- حداقل فاصله آبگرمکن دیواری بوتان از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین 15-10 سانتیمتر باشد  ( برای جا به جایی رویه )
  30- تمامی ضوابط ایمنی استاندارد های ملی لوازم گازسوز در آن رعایت شده باشد.
   31- فاصله افقی حداقل40سانتیمتر رعایت شود.
   32- لوله کشی غیر استاندارد ممنوع میباشد.
33-   آبگرمکن دیواری بوتان در محل هایی که خطر آتش سوزی وجود دارد نصب نگردد.
  34- مایعات و مواد قابل اشتغال در مجاورت آبگرمکن دیواری بوتان وجود نداشته باشند.
  35- نصب آبگرمکن دیواری بوتان در جائیکه پریز برق در پشت دستگاه قرار میگیرد و یا سیم برق عبور می کند ممنوع است مگر اینکه سیم برق و یا پریز برق مکانش تغیر داده شود و بطور کامل اصلاح گردد.
36-   آبگرمکن دیواری بوتان در پشت درب ها و مکانهایی که ارتفاع سقف کوتاه است نصب نگردد.
37-    آبگرمکن دیواری بوتان در بالکن هایی که امکان رفت و آمد وجود ندارد نصب نگردد.
   38- نصب آبگرمکن دیواری بوتان در پاگرد  با ارتفاع نامناسب ممنوع است.
39-    محل نصب آبگرمکن دیواری بوتان باید سر پوشیده باشد تا از یخ زدگی مصون بماند و احتمال یخ زدن در زمستان وجود نداشته باشد. ضمنا باد خور هم نباشد. ( در جریان وزش باد وجود نداشته باشد )
40-    در حیاط خلوت محل سر باز نصب نگردد. زیرا موجب یخ زدن در زمستان و ترکیدن رگولاتور گاز میگردد ( باد و سرما و یخ زدگی )
   41- نصب آبگرمکن دیواری بوتان در مکانهایی که از لوله کشی آبگرم شوفاژاستفاده میشده در صورتی امکان پذیر است که از قطع بودن لوله مسیر برگشت و خروج آبگرمکن دیواری بوتان از منبع دو جداره اطمینان حاصل گردد. ( قطع لوله سوم )
   42- قبل از نصب آبگرمکن دیواری بوتان از عملکرد مجرای دودکش مطمئن شوید باید برای خروج گازهای حاصل از احتراق هر دستگاه یک مجرای دودکش اختصاصی وجود داشته باشد. با شعله کبریت و آتش زدن تکه روزنامه میتوان به عملکرد صحیح دودکش پی برد. ( اطمینان از مکش دودکش در درجه اول توسط شعله کوچک )
43-    مهیا بودن دودکش با قطر مناسب  ( بنا به نوع آبگرمکن دیواری بوتان ) و نزدیک بودن به مکان نصب آبگرمکن دیواری بوتان و باز بودن راه دودکش-آبگرمکن دیواری بوتان نیز حتی المقدور زیر دودکش نصب گردد ( در غیر اینصورت از زانوهای کمتر و طول افقی کمتری استفاده شود )
44-    برای خروج حاصل گازهای حاصل از احتراق حتی المقدور یک مجرای دودکش اختصاصی وجود داشته باشد.
45-    دودکش باید با قطر مناسب داخل دیوار و با رعایت مناسب از کف - سقف و با کلاهک  H  استفاده شود.
    46- در صورتیکه دودکش سقفی بوده و جنس سقف قابل اشتغال باشد ( چوب - پارچه- یونولیت - پشم و شیشه )  موارد ایمنی باید کاملا رعایت شود. مانند درست نمودن قاب و حفاظ کافی و مناسب بطوریکه از تماس مواد قابل اشتغال با دودکش جلوگیری شود.
   47- محل انتخاب برای نصب آبگرمکن دیواری بوتان حتما دارای مجرای مناسب دودکش با قطر و قاب مناسب باشد و یا اینکه امکان نصب دودکش جدید در آنجا وجود داشته باشد. بنا به نوع آبگرمکن دیواری بوتان  ( مدل  B3115و.... )  ضمنا دودکش نیز 90 سانتیمتر از پشت بام فاصله داشته باشد. جنس دیواره دودکش باید عایق حرارت با دوام صاف و صیقلی باشد.
   48- نصب آبگرمکن دیواری بوتان در محلی که دودکش بصورت شبکه ای در ساختمان اجرا شده ممنوع می باشد.
49-    ضمن بررسی از مستقل بودن دودکش مطمئن شوید که دودکش مشترک نباشد ( استفاده دو وسیله و یا چند وسیله گازسوز از یک دودکش ممنوع است در غیر اینصورت امکان پس زدن دود احتراق ناقص و خطر گاز گرفتگی و .....وجود دارد.
50-    آبگرمکن دیواری بوتان در نزدیکترین نقطه به محل اصلی مصرف آبگرمکن دیواری بوتان نصب شود حداکثراین فاصله برای آبگرمکن دیواری بوتان  مدلB4108  مقدار 5 مترو برای آبگرمکن دیواری بوتان مدل   B3115 7مترتوصیه میگردد.
51-    حتی المقدور برای کارایی بهتر و بازده بهتر و بازده بیشتر طول مجاز لوله انتقال آبگرم از محل نصب تا محل مصرف رعایت شود. ترجیحا نزدیکترین نقطه به محل مصرف را برای آبگرمکن دیواری بوتان انتخاب نمایید.
52-    در مسیرهای طولانی حتی الامکان لوله ها را جهت جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی عایقکاری نمایید.
   53- آگر لوله های آبگرم عایقکاری یا تو کار باشد تا 10 متر بلامانع است.
   54- لوله آبگرم با قطعات دیگر مشترک نبوده و همچنین اطمینان حاصل شود که در مسیر آبگرم مصرفی نقطه کوری وجود نداشته باشد.
55-    قسمتی از لوله کشی آبگرم که استفاده نمیشود و درپوش زده شده و هوا محبوس است نقطه کور نامیده میشود، در موقع باز کردن یکی از شیرهای آب سرد ساختمان در یک لحظه هوای محبوس تراکم شده و آب به جریان درآمده و باعث روشن شدن لحظه ایی آبگرمکن دیواری بوتان میشود
   56- در مسیرلوله کشی آبگرمکن دیواری بوتان از سه راهی به جای زانو و یک طرف در پوش استفاده نگردد.
   57- آبگرمکن دیواری بوتان را در نزدیکترین نقطه به محل بیشترین مصرف نصب نمایید. بعنوان مثال چنانچه مصرف آبگرم آشپزخانه است، آنرا به نزدیکترین نقطه به شیر ظرفشویی و یا اگر بیشترین مصرف آبگرم در حمام است به دوش نصب نمایید.
   58- آبگرمکن دیواری بوتان بالای ظرفشوی و یا بالای شیرآبگرم نصب نشود. زیرا در زمان کار بخار حاصل از آبگرم دستگاه را فرسوده و اکسیده می نماید.
   59- آماده بودن لوله های آب سرد و گرم درمحل با قطر مناسب 2/1اینچ و یا نمره 2توصیه میشود. ( ترجیحا گالوانیزه بدلیل استحکام و رعایت بهداشت )
    60- فاصله افقی دو لوله آب سرد و گرم 12 سانتی متر بدون اتصالات اضافی باشد.
61-    بهترین شرایط و امکان لوله کشی آب سرد وگرم را داشته باشد ( برای نصب آبرمکن    (
   62- در جاییکه در مسیر ورودی آب سرد منزل سختی گیر نصب شده و افت فشار بیشتر میشود باید دقت شود که فشار آب برای کار صحیح دستگاه کافی باشد.
    63- بعد از اندازه گیری فشار و دبی آب  ( در صورت مناسب بودن و هماهنگی با اطلاعات دفترچه راهنما  )  آبگرمکن دیواری بوتان نصب شود و یا شرایط لازم ایجاد گردد.
64-     در مکانهایی که به علت کمبود فشار آب از پمپ استفاده میشود باید دقت بیشتری کرد تا نوسان فشار آب نامیزان بودن کلید کنترل فشار و باد مخزن دستگاه ( پمپ  )  عاملی جهت نارضایتی مشتری از آبگرمکن دیواری بوتان نگردد.
65-    شیر قطع جریان آب سرد در نزدیکترین نقطه به آبگرمکن دیواری بوتان واقع شده و امکان تخلیه آب دستگاه در هنگام برودت زیاد و عدم از دستگاه وجود داشته باشد.
   66- اگر آبگرمکن دیواری بوتان در آشپزخانه نصب شود برای تعمیر شستشو نشتی و چکه احتمالی از کفشور استفاده کنید و آشپزخانه دارای کفشور برای تخلیه و خارج کردن آب  ( فاضلاب )  باشد.
67-     طول لوله کشی رعایت شود  ( کوتاه یا بلند نباشد )  اگر شرایط خاصی وجود داشت ( احتمال یخ زدن در هوای آزاد )  حتما لوله ها عایق بندی شوند.
   68- حداقل ارتفاع لازم منبع ذخیره آب ثقلی نسبت به آبگرمکن دیواری بوتان  ( مدلهای مختلف )  برای روشن شدن دستگاه متفاوت است مثلا برای آبگرمکن دیواری بوتان مدلB115.حداقل5/4متر ارتفاع مورد نیاز است تا فشار متعادل 45/0بار تامین شود.
   69- زمانیکه فشار آب را تست می نمایید حداقل فشار برای آبگرمکن دیواری بوتان مختلف براساس کاتولوگها و مشخصات فنی آبگرمکنهای دیواری بوتان مختلف محاسبه و اجرا شود. برای آبگرمکن دیواری بوتان B212حداقل ارتفاع 2متر
   70- در صورتیکه از گاز طبیعی  ( شهری )  که ترکیبی از متان و اتان است استفاده می نمایید. فشار آب همراه با دبی مناسب برای دستگاه اندازه گیری شود فشار مجاز گاز شهری باید18 میلی بار یا180mm.W.Cمیلی متر ستون آب باشد.
71-    قطر انشعاب لوله کشی گاز خانگی برای آبگرمکن دیواری بوتان باید مناسب برای مصرف آبگرمکن دیواری بوتان باشد. براساس محاسبه قطر4/3  اینج معادل 20 میلیمتر نمره 5/2 لوله سیاه بدون درز ( مانسمان )  می باشد. و برای کلیه آبگرمکن دیواری بوتان مجاز است.
72-    در صورتیکه از گاز مایع استفاده میشود محل استقرار سیلندر تا محل نصب حداکثر 5/1متر باشد و طول شیلنگ مورد استفاده نباید از 5/1 متر  ( 150سانتیمتر )  تجاوز نماید. استفاده از رگولاتورهای فشار قوی ممنوع می باشد و رگولاتور مناسب جهت مصرف آبگرمکن دیواری بوتان با مشخصات خروجی33 میلی بار و مصرف 2 کیلوگرم می باشد. فشار مجاز گاز مایع 280mmw.cمیلی متر ستون آب می باشد.
   73- اگر از گاز شهری استفاده می شود شیر گاز باید در ارتفاع مناسب طبق استاندارد شرکت ملی گاز و در کنار آبگرمکن دیواری بوتان تعبیه شده باشد.
74-     فاصله شیرلوله گاز و دستگاه مقداری باشد که حداقل فاصله رعایت و حتی الامکان از لوله مسی استفاده باشد.
   75- شیر گاز یا کپسول گاز در نزدیکترین محل به آبگرمکن دیواری بوتان باشد.
   76- وجود شیر قطع و وصل جریان گاز در نزدیکترین محل الزامی است.
77-    در دسترس بودن شیرگاز در نزدیکی دستگاه جهت قطع و وصل جریان گاز در مواقع ضروری رعایت شود.
   78- شیر گاز هر دستگاه نباید به وسیله گاز سوز دیگری متصل باشد ( از یک شیر فقط برای یک مصرف کننده استفاده شود )
امید است با رعایت و توجه به نکات فوق زندگی سرشار از آرامشی را داشته باشید.

 

نظرات بازدیدکنندگان