قوانین نصب آبگرمکن برقی آزمون 2019

قوانین نصب آبگرمکن برقی آزمون 2019

آزمون
راهنمای نصب و روش استفاده از آبگرمکن برقی
در صورت هرگونه اشکال فنی با تلفن 02177329797تماس بگیرید
تلفن دفتر مرکزی 02126124059
هرگز بدون آب روشن نکنید

آبگرمکن برقی دیواری و ایستاده09198706540
مصرف کننده محترم
لطفا جهت ایمنی بیشتر قبل از استفاده به موارد و هشدارهای این دفترچه توجه فرمائید:
1)    نصب و بکارگیری صحیح آبگرمکن میتواند علاوه بر اینکه هزینه های سوخت را به میزان قابل ملاحظه کاهش دهد،عمر مفید آبگرمکن را یز تضمین کند.
2)    درجه حرارت مناسب برای آبگرم در آبگرمکن مخزن دار بین 60تا65درجه سانتیگراد است،این درجه حرارت میتواند برعمر مخزن آب نیز تاثیر بگذارد.
3)    حتما موقع پر شدن مخزن،شیر خروجی را باز کرده تا آب به راحتی داخل مخزن شود و پس از پرشدن مخزن چند ثانیه در همان حالت شیر خروجی را باز نگه داشته تا هوای داخل مخزن کاملا تخلیه گردد.
4)    حتما پس از پرشدن کامل مخزن ،دو شاخه را به پریز وصل و آبگرمکن را روشن نمائید.
5)    حتما طبق تصاویر دفترچه راهنمای نصب در هنگام نصب از شیر یکطرفه (خودکار) و شیر اطمینان در محلهای مربوطه و بطور صحیح استفاده نمائید.همچنین از سالم بودن آنها مطمئن شوید.
6)    ممکن است آب از لوله خروجی شیر اطمینان بیرون ریخته شود بنابراین این لوله باید به سمت فضای آزاد باز نگه داشته شود.
7)    شیر اطمینان باید به منظور زدودن رسوبات آهک و اطمینان از بسته نبودن آن به صورت منظم بکار انداخته شود.
8)    برای تخلیه آب آبگرمکن دو شاخه را از پریز برق کشیده سپس شیر لوله ورودی آب سرد را ببندید تا آب دیگر وارد آبگرمکن نشود حال شیر لوله خروجی آبگرم را باز کرده تا هوای کافی وارد مخزن شود و در آخر شیر تخلیه را تا آخر باز نمائید تامخزن کاملا خالی شود
9)    برای تخلیه متصل به شیر اطمینان باید پیوسته و بصورت سرازیر و در محیط عاری از سرما قرار گیرد.
10)    این وسیله برای استفاده کودکان ، افراد با ناتوانی فیزیکی ، حسی ، بی تجربه و ناآگاه و غیره نیست مگر با حضور سرپرست مسئول.
11)    اطمینان حاصل گردد که کودکان با دستگاه بازی نمیکنند
12)    عملیات نصب در محلی که سیستم اتصال زمین وجود دارد به کار گرفته شود.
13)    در مدلهای برقی دیواری اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند ؛ یاید با بند مخصوص  یا مجموعه ای که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز آن تحویل میشود جایگزین شود.
آبگرمکن برقی آزمون
راهنمای نصب آبگرمکن برقی ایستاده آزمون:
•    هنگام نصب آبگرمکن بایستی از تجهیزات نمایش داده شده در شکل مقابل استفاده شود
•    نصب بایستی توسط سرویسکاران مجاز شرکت یا افراد متخصص انجام شود
•    آبگرمکن بایستی هم تراز با کف ساختمان قرار گیرد
روش استفاده از آبگرمکن برقی ایستاده آزمون:
•    ولوم ترموستات را روی وضعیت دلخواه قرار داده تا چراغ قرمز روشن شود
•    در صورت روشن شدن چراغ قرمز میتوان ولوم را در وضعیت کم یا زیاد قرار داد.
•    برای حفظ طول عمر آبگرمکن بهتر است ولوم ترموستات در وضعیت متوسط قرار گیرد
•    آبگرمکن برقی آزمون اتوماتیک میباشد و احتیاجی به خاموش و روشن کردن مجدد نمیباشد.در هنگام قرار دادن ولوم ترموستات روی هر وضعیت دلخواه ، آبگرمکن متناسب با آن وضعیت بطور ثابت و بدون تغییر مهیا میگردد.
•    روشن بودن چراغ قرمز نشانه کارکرد المنت و خاموش بودن آن نشانه قطع کاربرد المنت میباشد.

راهنمای نصب آبگرمکن برقی دیواری آزمون
•    هنگام نصب آبگرمکن بایستی از تجهیزات نمایش داده شده در شکل مقابل استفاده شود.
•    نصب بایستی توسط سرویسکاران مجاز شرکت یا افراد متخصص انجام شود
•    آبگرمکن بایستی بصورت همتراز و محکم به دیوار نصب گردد و قطعاتی که برای نصب روی دیوار مورد نیاز میباشد داخل بسته بندی آبگرمکن قرار داده شده است.

روش استفاده از آبگرمکن برقی دیواری آزمون:
•    در مدلهایی که ترموستات در آبگرمکن رؤیت نمیشود ، ترموستات داخل بدنه ، بروی المنت نصب گردیده درجه ولوم آن روی وضعیت متوسط قرار گرفته است
•    در مدلهایی که ترموستات روی آبگرمکن رؤیت میشود ولوم ترموستات را روی وضعیت دلخواه قرار دارد تا چراغ قرمز روشن شود
•    در صورت روشن شدن چراغ قرمز میتوان ولوم را در وضعیت کم یا زیاد قرار داد
•    آبگرمکن برقی دیواری آزمون اتوماتیک میباشد و احتیاجی به خاموش و روشن کردن مجدد نمیباشد
•    در هنگام قرار دادن ولوم ترموستات روی هر وضعیت دلخواه، آبگرمکن متناسب با آن وضعیت بطور ثابت و بدون تغییر مهیا میگردد
•    روشن بودن چراغ قرمز نشانه کارکرد المنت و خاموش بودن آن نشانه قطع کارکرد المنت میباشد


انواع آبگرمکنهای برقی آزمون

ارتفاع (میلیمتر)       قطر (میلیمتر)
160    420    EW QH    زودجوش
ابعاد180*250*560    EW H2    گرمایی
ابعاد 180*250*740    EW H1    
ابعاد210*340*570    EWSUN    خورشید
840    345    EW 50    
    
دیواری
840    345    EW 50C    
820    375    EW 67    
1100    420    EV 120    

ایستاده
1290    420    EV 150    
1290    510    EV 200    نظرات بازدیدکنندگان