کولر آبی اورست مدل 3500

محصول جدید

کولر 3500 اورست

موتور موتوژن

پمپ موتوژن

ورق سنگین

یکسال ضمانت

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

نظرات