کولر آبی اورست مدل 5500

محصول جدید

کولر 5500 اورست

موتور موتوژن

پمپ موتوژن

ورق سنگین

یکسال ضمانت

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

نظرات