پکیج بوتان PERLA pro 28 rsi

بوتان

محصول جدید

توضیحات محصول

پکیج بوتان PERLA pro 28rsi

با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا 250 مترمربع

آب گرم فوری، دائم و فراوان
مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

نظرات